Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Economie verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://boomingbelgium.be/.

Nalevingsstatus

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://wave.webaim.org/report#/https://boomingbelgium.be/.

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen:

  • onevenredige last

De toegankelijkheid van onze website en campagnesites wordt regelmatig gecontroleerd via een accessibility check.

Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

Niet-toegankelijke inhoud

We doen er alles aan om onze website, campagnesites en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. 

Voorgestelde alternatieven

Als u bij uw bezoek aan onze website of campagnesites andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen, …) of webpagina’s aantreft, laat het ons dan zeker weten.

Verbeteringsplan

We doen er alles aan om onze website, campagnesites en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. In geval van problemen, zie onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

elien@theovaloffice.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

info@theovaloffice.be

Deze verklaring werd op 28/05/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 10/06/2024.