Ga naar de inhoud

booming business story van SOS Burn-out België

Lisiane Delanaye van SOS burn-out poseert al zittend voor een witte muur

Lisiane Delanaye

De bestaansreden van SOS Burn-out: bijdragen aan de strijd tegen psychosociale risico’s op het werk, en burn-out in het bijzonder, door te “zorgen voor de wereld van morgen”. Onze organisatie werkt aan bewustwording, preventie, behandeling, training, ondersteuning, facilitering en begeleiding van zowel individuen als groepen (verenigingen, organisaties, bedrijven) en baant de weg voor een maatschappelijke paradigmaverschuiving. Laten we samen onze manier van zijn en doen op het werk opnieuw uitvinden!


SOS Burn-out, vechten voor de wereld van morgen!

In België waren in 2024 ongeveer 125.000 mensen arbeidsongeschikt wegens burn-out of depressie. De kosten van deze arbeidsongeschiktheid als gevolg van burn-out bedroegen in 2020 meer dan 629 miljoen euro.

In een wereld waar stress en druk dagelijkse kost zijn, heeft ons kleine team van visionairs besloten het voortouw te nemen door een organisatie op te richten die zich inzet voor de preventie en ondersteuning van burn-out. Ons doel: zorgen voor de wereld van morgen, zodat mensen hun volledige potentieel kunnen ontplooien zonder angst voor een burn-out.

Het verhaal van onze organisatie begon met een ernstige burn-out … van mezelf, die me deed besluiten om mijn ervaring om te zetten in actie. Twee jaar geleden kwam een groep collega-helpers, geïnspireerd door het idee om anderen te helpen, samen op de banken van de Katholieke Universiteit Leuven om SOS Burn-out op te richten.

We beseften al snel dat er dringend behoefte was aan concrete actie om deze plaag te bestrijden. We zijn klein begonnen, met slechts een paar vrijwilligers, freelance professionals en een geïmproviseerd kantoor in mijn woonkamer. Onze vastberadenheid en passie trokken al snel de aandacht en al snel sloten professionals met verschillende achtergronden zich bij ons aan.

Het eerste jaar werd ingevuld door de introductie van holistische ondersteuning, een reeks preventieworkshops in bedrijven en conferenties over geestelijke gezondheid op de werkplek, die de aandacht trokken van de lokale media. Dankzij een combinatie van hard werken, toewijding en effectieve communicatie won onze organisatie aan zichtbaarheid en geloofwaardigheid.

In het tweede jaar zette onze organisatie een grote stap voorwaarts door financiering en erkenning te krijgen van het Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq). Hierdoor konden we 12 medewerkers aannemen, waaronder een arts, psychologen, collega-hulpverleners, coaches en een communicatiemedewerker.

Met dat sterke team kon onze organisatie haar activiteiten uitbreiden en een breder scala aan diensten aanbieden, zoals een informatie- en begeleidingslijn voor iedereen met vragen over burn-out. Een trainingsprogramma voor bedrijven en individuele consultaties zijn ook opgezet. Daarnaast hebben we een residentieel verblijf buiten het ziekenhuis opgericht. De holistische benadering, die zowel preventieve als curatieve interventies combineert, heeft al snel een grote gemeenschap voor zich gewonnen.

In de loop der maanden is onze organisatie blijven groeien en hebben we steeds meer partners aangetrokken. De impact op de gemeenschap is onmiskenbaar: honderden mensen zijn geholpen en duizenden zijn opgeleid.

Onze organisatie werkt nu aan de bewustwording van politici, omdat het voorkomen van burn-out een maatschappelijk probleem is dat speciale aandacht vereist.

SOS Burn-out is vastbesloten om intern te belichamen wat het in de wereld wil zien gebeuren, uit zorg voor consistentie met haar eigen waarden. Ze ziet haar organisatie als een ‘laboratorium’, een plek voor collectieve innovatie en innovatie op het vlak van beleid, waar wordt gewerkt aan een betere balans tussen productiviteit en welzijn. Met nederigheid maar vastberadenheid willen we inspireren met onze praktijken, ons onderzoek, het in vraag stellen en onze innovaties.

Het verhaal van SOS Burn-out is een inspirerend voorbeeld van wat er bereikt kan worden als passie, toewijding en vastberadenheid samenkomen voor een nobel doel.