Ga naar de inhoud

booming business story van RobinWood

Adrien Meirlaen staat voor een grote stapel hout met naast hem een vorklift

Adrien Meirlaen

Veel bomen worden gekapt, versnipperd en vervolgens verbrand als ze in de weg staan van menselijke activiteiten: langs wegen, spoorlijnen, industrieel braakland … RobinWood redt deze bomen van verbranding door ze te transformeren tot planken voor gebruik in de bouw, meubelindustrie en tuininrichting.


Hoe frustraties omzetten in een duurzame oplossing voor een hele sector? Het verhaal van RobinWood en zijn recyclageketen voor ‘boomafval’.

Ik ben Adrien Meirlaen, een timmerman die ondernemer is geworden. RobinWood is ontstaan uit mijn verbeelding en het samensmelten van 2 passies: liefde voor hout en respect voor ons milieu.

Meer dan 10 jaar geleden, gedreven door het verlangen om mijn steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld, richtte ik RespecTable op, een ecologische schrijnwerkerij met een handvest van waarden dat het gebruik van exotische houtsoorten uitsloot. Toen we onze eerste offerte opmaakten voor een terras, viel één soort op: acacia, het enige van nature rotbestendige Europese hout.

Dus vonden we een leverancier in België. Maar die importeerde hout uit Hongarije en Roemenië. Hoewel deze optie niet in strijd was met het handvest van de schrijnwerkerij, hoopten we een lokale leverancier te vinden. Eenmaal je deze soort herkent, zie je hem overal opduiken langs onze snelwegen, spoorlijnen en braakliggende industrieterreinen. We namen contact op met de meeste zagerijen in Wallonië (meer dan 15), maar geen enkele wilde deze soort zagen.

Er zijn bomen in Wallonië, maar die worden vermalen en verbrand, om vervolgens planken te importeren op vrachtwagens die duizenden kilometers afleggen? We konden niet gewoon achteroverleunen en onze frustratie zien toenemen. Na veel nadenken en haalbaarheidsstudies, en dankzij een Waalse subsidie (Go Circular), besloten we om onze eigen keten te lanceren: RobinWood was geboren!

Van vrachtwagen naar vrachtwagen, met vallen en opstaan, Excel-spreadsheets vol gegevens … we hebben snel geleerd om veel uitdagingen en onvoorziene gebeurtenissen te overwinnen, om onze productieprocessen te verbeteren en om meer innovatieve oplossingen te bieden om onze klanten tevreden te stellen. Zijn de bomen te klein en te kronkelig voor conventionele zagerijen? Dan investeren we toch gewoon in een zaagoplossing die is aangepast aan onze grondstof? De houtblokken variëren in lengte en zijn soms te klein? Dan ontwikkelen we toch gewoon een mechanische oplossing voor vingerlassen die net zo duurzaam is als het hout dat we aanbieden? Zijn onze park- en tuinklanten niet vertrouwd met houtbewerking en zijn ze bang om deze activiteit aan te bieden? Dan bieden we ze toch gewoon een kant-en-klare terrasplankoplossing zodat ze geen houtbewerkingstechnieken hoeven aan te leren?

Uiteindelijk hebben we ook gemerkt dat acacia niet alleen groeit. Er zijn veel boomsoorten in bermen te vinden die niet gebruikt worden: berk, es, linde, els, populier, … Dat is meteen onze volgende uitdaging: erin slagen om alle gedoemde afvalbomen te recycleren!