Ga naar de inhoud

booming business story van Paulussen Houthandel

Foto van Steven Paulussen - Paulussen Houthandel

Steven Paulussen

Paulussen Houthandel is een houtverwerkend bedrijf dat alle stappen van houtimport tot verwerking en verkoop in handen heeft. Door in te zetten op wetenschappelijk onderzoek blinkt het bedrijf uit in innovatie en duurzaamheid. Ze kregen internationale awards voor design, ecologie en innovatie, en werden in 2023 verkozen tot Trends Gazelle voor de middelgrote bedrijven in de provincie Antwerpen.


Duurzaamheid is de maatstaf die bepalend is voor de (gezonde) groei van een bedrijf, alsook het succes van het bedrijf.

Paulussen Houthandel is in de eerste plaats een houtverwerkend bedrijf dat alle stappen van houtimport tot verwerking en verkoop in eigen handen heeft. Dat is nodig om de belangrijkste waarden zoals legaliteit, kwaliteit, duurzaamheid etc. te kunnen garanderen. Aan de aankoopzijde wordt er internationale handel gedreven met landen uit Afrika en Zuid-Amerika, terwijl de export zich voornamelijk in de Benelux bevindt, maar met regelmaat ook in andere Europese landen zoals Polen en Italië.

Onze houthandel doet de aankoop van grondstoffen, de verificatie van legaliteit, verwerkt die naar zijn gepatenteerde systemen en verdeelt die dan naar onze klanten/dealers. Waar 10 jaren geleden de nadruk op b2c lag, is die volledig verschoven naar b2b. We hebben ons de laatste jaren in een razendsnel tempo opgewerkt tot koploper in de sector op het vlak van innovatie en ecologie.

Jaarlijks besteden we grote budgetten aan wetenschappelijk onderzoek en daardoor worden nieuwe, innoverende systemen op de markt gebracht die de wetenschappelijke grenzen breken. Door zijn innovaties spelen we uitstekend in op de heersende problematiek van onder andere ecologie en brandveiligheid in de bouwsector. In 2022 wonnen we 15 internationale awards voor design, ecologie en (vooral) innovatie.

Daarnaast werden we in 2022 en 2023 verkozen tot Trends Gazelle voor de middelgrote bedrijven in de provincie Antwerpen en werden we genomineerd als ‘Most sustainable company’ in de Trends Impact Awards 2023.

Duurzaamheid als maatstaf van groei

De belangrijkste maatstaf van groei of succes van ons bedrijf is ‘duurzaamheid’ in de ruime zin van zijn betekenis. Initieel dacht ik aan meerdere termen als rendement, maar wat heeft een bedrijf aan grote winsten als dat maar voor een korte termijn mogelijk is? Paulussen Houthandel heeft een heel mooie winstmarge, maar beheert die op een duurzame manier.

De leverancier en/of klant ‘uitknijpen’ zou ons businessplan snel uithollen en meerdere problemen met zich meebrengen. De term duurzaamheid valt ook te koppelen aan andere belangrijke thema’s in het ondernemerschap zoals: duurzame en ecologische materialen, een duurzaam productieproces, een duurzame relatie met leverancier en klant, duurzame investeringen in werknemers, duurzame investeringen in het bedrijf etc.

Duurzaamheid is de maatstaf die bepalend is voor de (gezonde) groei van een bedrijf, alsook het succes van het bedrijf.