Ga naar de inhoud

booming business story van Kando

François-Xavier Dalle Rive en een vrouw poseren voor een grote groene plant in een industriële omgeving

François-Xavier Dalle Rive

Kando is een allesomvattende oplossing (hardware, software en AI) die eenvoudig, gemakkelijk en effectief is en het mogelijk maakt om technologie te gebruiken om het beheer en de levering van zorg in rusthuizen, ziekenhuizen en thuis te vereenvoudigen; oproepen te centraliseren en prioriteit te geven tussen bewoners en het team dat voor hen zorgt; effectievere rapportage, monitoring en actie uit te voeren terwijl de dagelijkse last voor verzorgers afneemt; én te fungeren als centraal punt voor de verschillende hulpmiddelen om bewoners te helpen.


Een allesomvattende oplossing voor de sector van ouderenzorg

Kando is een project dat is opgebouwd rond een krachtig ecosysteem, waarbij de gebruiker centraal staat. Kando is een gemeenschap, een beweging.

Het lijdt geen twijfel dat het succes van ons Kando-project te danken is aan de omgeving waarin het is ontwikkeld. Kando is ontstaan uit directe feedback van eindgebruikers en begunstigden. Onze vaststellingen bevestigen alleen maar een veel belangrijkere trend, nl. een belangrijk maatschappelijk probleem waarvoor het van vitaal belang is om oplossingen te vinden: de levensverwachting neemt toe, maar de levensverwachting in goede gezondheid neemt af. We geloven dat medische fouten in de breedste zin van het woord en een aantal eenvoudige pathologieën die gepaard gaan met veroudering (denk aan: infecties, vallen, uitglijden, uitdroging, ondervoeding, eenzaamheid) kunnen worden verminderd door betere gegevensverwerking. Helaas ontbreken – kwaliteitsvolle – data. De communicatie van deze data gebeurt moeizaam, de communicatie tussen professionals is complex, de hulpmiddelen ontbreken of zijn niet aangepast (van 2017 tot 2021 zien we een daling van 10% in het gebruik van deze hulpmiddelen), en het zorgpersoneel voelt zich niet langer aangetrokken tot de zorgberoepen omdat de essentie van hun werk niet langer overeenkomt met een ‘volwaardige zorgverlening’.

Het is dankzij onze ervaring op het terrein, door te luisteren naar zorgpersoneel en oudere volwassenen, maar ook door ons te omringen met betrouwbare en solide partners dat we deze problemen hebben kunnen identificeren. Kando is een collectief succes. Een van de belangrijkste dingen om te benadrukken is dat het Kando-project vorm heeft kunnen krijgen en zich verder heeft kunnen ontwikkelen dankzij de steun van verschillende bestaande initiatieven in België, zoals acceleratoren (Charleroi-Entreprendre), ondernemingscheques, Start & Tremplin IA, incubatoren (WSL), A6K, SPWEER (W4C), onderzoeks- en universiteitscentra, Europese programma’s voor gegevensuitwisseling met functionele en effectieve links en competente mensen.

Dankzij de combinatie van al deze elementen ontwikkelen we nu innovatieve producten en oplossingen die in een echte behoefte voorzien en zeer goed ontvangen zijn door de markt. Dat is het succes van Kando!