Ga naar de inhoud

booming business story van E-BIOM

Jonathan Maescaux poseert voor de gevel van e-biom

Jonathan Marescaux

Wij zijn een multidisciplinair team dat concrete, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen wil bieden voor ecologische uitdagingen: de biodiversiteit die uitsterft, duurzame ontwikkeling, de klimaatcrisis, ecologische transitie, voedselzekerheid, epidemieën … Door innovatieve technologieën te combineren met unieke wetenschappelijke expertise positioneert E-BIOM zich als een nieuwe speler die actief werkt aan het herstel van biodiversiteit en de bescherming van het milieu.


Als promotor van biodiversiteit combineert
E-BIOM een intern analyselaboratorium met een adviesbureau om biodiversiteit op een allesomvattende manier te benaderen.

E-BIOM is opgericht in 2019 en sindsdien in transitie: onze spin-off van de universiteit van Namen is stilaan uitgegroeid tot een scale-up. Ik ben wetenschapper van opleiding en heb een master in ecologie, met een specialisatie in het behoud van biodiversiteit en heb een doctoraatsthesis geschreven. Na mijn onderzoek werkte ik als ecologisch consultant voor een multinational. Dat was een openbaring: de wetenschappelijke instrumenten en methoden die ik tijdens mijn onderzoek had ontwikkeld, konden nuttig zijn voor het bedrijfsleven. Na 3 jaar R&D met de steun van het Waals Gewest werd E-BIOM opgericht om de privé-, openbare en vrijwilligerssector de combinatie aan te bieden van een laboratorium voor genetische analyse en een wetenschappelijk adviesbureau gewijd aan biodiversiteit.

De innovatie van E-BIOM berust op een uniek dienstenaanbod: het gebruik van environmental DNA (eDNA) om levende organismen in het milieu te beschrijven. Deze methode is gebaseerd op het principe dat elk levend organisme DNA afgeeft aan zijn omgeving. Met een eenvoudig monster van water, honing of aarde is het mogelijk om dit DNA te bekomen om snel en nauwkeurig de biodiversiteit in een ecosysteem te bepalen. Onze methode is gebaseerd op wetenschappelijke, robuuste en reproduceerbare protocollen, waardoor we hoogwaardige indicatoren kunnen vaststellen.

In 2019 is E-BIOM geselecteerd door het Waalse Gewest om eDNA te gebruiken om de aanwezigheid van twee beschermde amfibiesoorten op te sporen in 1.000 Waalse vijvers. Deze missie vond plaats in het kader van het LIFE BNIP-project.

Het E-BIOM-laboratorium is gekoppeld aan een wetenschappelijk adviesbureau dat zich bezighoudt met het herstel van biodiversiteit en ecologie. Onze teams werken nauw samen met lokale overheden, landschapsarchitecten, architecten en bedrijven om bij regionale ontwikkeling rekening te houden met biodiversiteitskwesties. We voeren biologische inventarissen en een eerste diagnose uit, waardoor we een goed beeld krijgen van het biodiversiteitspotentieel van een project of perceel. We kunnen dan verbeteringen voorstellen die de fauna en flora bevorderen of aanbevelingen doen om het ecologische netwerk te versterken. Het doel is om indicatoren en certificeringen in te voeren om aan te tonen dat de geïmplementeerde acties de biodiversiteit verbeteren.

In 2020 biedt de gezondheidscrisis een opportuniteit voor onze kmo. In het voorjaar hebben we gereageerd op een verzoek van de SPGE, de Openbare Maatschappij voor het waterbeheer van het Waalse Gewest, om sporen van Covid-19 op te sporen in de riolen. Dankzij onze flexibiliteit is E-BIOM begonnen met de nationale monitoring van SARS-CoV-2 in afvalwater. Sindsdien hebben de R&D-teams het aantal ziekteverwekkers dat het laboratorium kan detecteren, uitgebreid.

Al onze activiteiten zijn gebaseerd op één principe: technische en wetenschappelijke ondersteuning bieden aan onze klanten die zich willen inzetten voor het herstel van de biodiversiteit, een innovatief strategisch thema. E-BIOM streeft naar een evenwicht tussen de hoge toegevoegde waarde van wetenschappelijke expertise en de realiteit ter plaatse. We stemmen ons aanbod af op de maturiteit van onze klanten.

In 2023 bracht E-BIOM verschillende eDNA-kits op de markt en heroverwogen we ons businessplan, terwijl we de B2B-aanpak versnelden. Hoewel E-BIOM een zeer jong bedrijf is, heeft het al naam gemaakt op de exportmarkt, met name in Frankrijk en Luxemburg.