Ga naar de inhoud

Ook een booming business starten?

Wil je ook de sprong wagen en je eigen zaak starten?
Voor je start Ondersteuning Drievoudige transitie

Waar houd je best rekening mee voor je start?

Neem eerst en vooral de tijd om je project goed voor te bereiden, zodat je zo veel mogelijk kans op slagen hebt!

In de brochure Zelfstandige worden ontdek je

  • welke belangrijke stappen je moet ondernemen om een zaak te starten,
  • welke belangrijke fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen er zijn.

De brochure is een uitgave van de FOD Economie in samenwerking met andere federale overheidsdiensten zoals de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Justitie. Je vindt er de verschillende thema’s die aan bod kunnen komen in de levenscyclus van jouw zaak.

Raadpleeg ook de webpagina Een onderneming oprichten  en een artikel over de Zeven essentiële stappen bij de oprichting van een onderneming op de website van de FOD Economie.

Een zakelijk krediet van een bank of kredietbemiddelaar bekomen, is niet altijd gemakkelijk voor kmo’s. Een algemeen overzicht van de rechten en tools waarover kmo’s beschikken bij het aanvragen van krediet vind je op de pagina Krediet aanvragen voor uw kmo: rechten en tools op de website van de FOD Economie.

Heb je al een onderneming?

Heb je al een zaak en wil je specifieke informatie over hoe je je bedrijf kunt laten groeien? Kijk in de rubriek Ondernemingen op de website van de FOD Economie.

Meer informatie

Hulp nodig?
Persoonlijke ondersteuning?
Je gewest helpt je verder!

De 3 gewesten hebben elk een centraal aanspreekpunt om het leven van actieve of toekomstige ondernemers gemakkelijker te maken:

Je kunt telefonisch contact opnemen door 1890 te bellen in Wallonië, 1819 in Brussel of 0800 20 555 in Vlaanderen.

Informatie, premies, financiering, panden, steun voor innovatie of export – je kunt je niet voorstellen wat de overheid allemaal voor jou en je bedrijf kan doen!


Vlaams Gewest

Logo van Vlaio

Waals Gewest

Logo van 1890
Logo van Wallonie Entreprendre

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Logo van Hub.Brussels

Ondernemerschap in een tijd van drievoudige transitie: digitaal, ecologisch en sociaal.

De uitdaging die gepaard gaat met de digitalisering is duidelijk alomtegenwoordig. Maar de digitalisering is niet de enige revolutie die de bedrijfswereld wakker houdt.

Sinds een aantal jaren heeft het overgrote deel van het overheidsbeleid gericht op het promoten van ondernemerschap, aspecten in aanmerking genomen die verband houden met criteria over het sociale, milieu en goed bestuur (ESG-criteria).

Dat zijn prioriteiten voor de overheden, maar niet enkel voor hen. Want meer en meer partners rond je bedrijf hebben aandacht voor ESG-thema’s. Die thema’s lijken op het eerste gezicht los te staan van je bedrijf, producten en diensten. Maar stilaan raken ze vervlochten met alles wat je doet, wat leidt tot een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven ten opzichte van de bredere samenleving.

Leveranciers, klanten, de financiële wereld (waaronder je investeerders en banken) en werknemers zijn gevoeliger dan ooit voor die vraagstukken, die vandaag een echte, essentiële rol vertolken in de bedrijfsethiek.


Wil je meer informatie over die thema’s? Raadpleeg de website van de FOD Economie: